На основу члана 5. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештењу о поседовању акција са правом гласа („Сл. гласник РС“ бр. 100/2006, 116/2006) Управа Акционарског друштва.

 

„К О П А О Н И К“ АД БЕОГРАД
ОГЛАШАВА
ИЗЈАВУ О ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ПЕРИОД I – VI 2010 ГОДИНЕ

 

1. ПОСЛОВНО ИМЕ:

„КОПАОНИК“ АД, за обраду и прераду производа црне металургије, за унутрашњу и спољну трговину грађевинским и огревним материјалом

СЕДИШТЕ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:

БЕОГРАД, Ул. Дубровачка бр. 35
07033745
100001966

2. WEB SITE:
E-MAIL:
www.adkopaonik.co.rs
ddkopa@eunet.rs
3. БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА
О УПИСУ У РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА:

БД 50207/2005 од 08.07.2005 године

4. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ: 28520  Општи машински радови
5. УПРАВНИ ОДБОР:

Ђорђије Ницовић, председник
Марко Ницовић
Раде Додер
Милашин Брашић
Милан Ђерковић

6.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД I – VI 2010.  ГОДИНЕ

Планом пословања предвиђен је приход од продаје робе и услуга у износу од 1.914.000.000,00 динара и добитак из пословања у износу од 40.240.000,00 динара.

У Београду 12.04.2010 године

За Управу Друштва
Раде Додер

 

« natrag na prethodnu stranu

 


copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.