Cenovnik važi od 20.02.2015

CENOVNIK KOPAONIK AD

Opšti naziv artikla
METALI I
Jedinica mere Cena bez PDV
     
Betonski čelik rebrasti šipka Ø10 - 32 mm kg 67.10
Betonski čelik glatki kotur Ø 06 - 12 mm kg 68.60
Armaturne mreže (2150X6000) kg 76.10
Ekseri kg 92.00
Žica žarena kg 92.00

NAPOMENA:
Na date cene odobravamo 10% kasaskonto za avansnu uplatu.
Za veće količine odobravamo dodatni rabat.
Cene za pojedine artikle su promenjljive i zavise od kursa Evra NBS
Kontakt telefon: 064 897 5008 ; 011 2636 004 ; 011 2638 271

NAPOMENA:
Na date cene odobravamo 10% kasaskonto za avansnu uplatu.
Za veće količine odobravamo dodatni rabat.
Cene za pojedine artikle su promenjljive i zavise od kursa Evra NBS
Kontakt telefon: 064 897 5066 ; 011 3281 788

NAPOMENA:
Na date cene odobravamo 10% kasaskonto za avansnu uplatu.
Za veće količine odobravamo dodatni rabat.
Cene za pojedine artikle su promenjljive i zavise od kursa Evra NBS
Kontakt telefon: 064 897 5077 ; 011 2638 180

NAPOMENA:
Na date cene odobravamo 10% kasaskonto za avansnu uplatu.
Za veće količine odobravamo dodatni rabat.
Cene za pojedine artikle su promenjljive i zavise od kursa Evra NBS
Kontakt telefon: 064 897 5078 ; 011 3282 377

NAPOMENA:
Na date cene odobravamo 10% kasaskonto za avansnu uplatu.
Za veće količine odobravamo dodatni rabat.
Cene za pojedine artikle su promenjljive i zavise od kursa Evra NBS
Kontakt telefon: 064 897 5066 ; 011 2630 467; 011 3282 497

NAPOMENA:
Na date cene odobravamo 10% kasaskonto za avansnu uplatu.
Za veće količine odobravamo dodatni rabat.
Cene za pojedine artikle su promenjljive i zavise od kursa Evra NBS
Kontakt telefon: 064 897 5060 ; 011 2638 180; 011 3282 497

 

copyright "Kopaonik" AD © 2007-2017.