Novosti

Kopaonik AD, Beograd

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara

Oglas o održavanju javne licitacije

Izvršni odbor je dana 10.02.2021. godine, van sednice, doneo odluku o Oglašavanju javne prodaje poluprikolice Schwarzmuller, po početnoj ceni od 2.600,00€ + PDV pa dana 12.02.2021. godine u Užicu objavljujem...
Javna licitacija će se održati dana 17.02.2021. godine u 12.00 časova u ul. Pekarska BB, na stovarištu „Kopaonik“ AD Beograd Ogranak Užice.
Sva zainteresovana lica pre licitacije mogu izvršiti razgedanje predmeta prodaje.
Predmet prodaje: Schwarzmuller, model SPA 3E, broj šasije: VAVSAP3383H183104, kategorija: priključno vozilo...

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Izdavaocu "Kopaonik" AD Beograd se odobrava sticanje do 10%, odnosno do 13.890 sopstvenih običnih akcija sa pravom glasa.
"Kopaonik" AD Beograd će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i nastanka štete za Društvo.
Cene po kojima će izdavalac sticati sopstvene akcije odrediće Nadzorni odbor na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama izdavaoca na tržištu hartija od vrednosti u skladu sa finansijskim mogućnostima društva.
Društvo može sticati sopstvene akcije najkasnije u roku od dve godine od dana donošenja ove Odluke.

POLUGODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU

POLUGODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA PERIOD 01.01.2020. - 30.06.2020. GODINE...

Zapisnik sa XVII redovne sednice skupštine akcionara

Sa XVII redovne sednice skupštine akcionara "Kopaonik" AD Beogtad koja je održana dana 27.07.2020. godine u prostorijama Društva...

Godišnji izveštaj za skupštinu akcionara

Odluka o sazivanju XVII redovne godišnje skupštine akcionara "KOPAONIK" A.D. Beograd...

Poziv za skupštinu

Sazivanje XVII redovne godišnje skupštine akcionara "KOPAONIK" A.D. Beograd...

Izdvajamo iz ponude

"Na stovarištu u Nišu važi specijalna akcijska cena za pojedine artkle iz sledećih poslovnica:
- vodovodni i kanalizacioni materijal - 12%.
- drvenarija - 25%, napisati
Za dodatne informacije se obratite menažeru prodaje Miroljubu Stojanoviću na broj telefona 064/8975083 ili na mejl kopaonik.nis@gmail.com
Fasadni stiropor debljine 10 cm proizvođača Austroterm i Fragmat S po ceni od 360 din/m2
Za dodatne informacije se obratite menažeru prodaje Mikić Nikoli na broj telefona 064/8975082 ili na mejl kopaonik.nis@gmail.com"
Akcija važi do isteka zaliha."

Želiš uspeh?   Prijavi se!