Novosti

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Izdavaocu "Kopaonik" AD Beograd se odobrava sticanje do 10%, odnosno do 13.890 sopstvenih običnih akcija sa pravom glasa.
"Kopaonik" AD Beograd će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i nastanka štete za Društvo.
Cene po kojima će izdavalac sticati sopstvene akcije odrediće Nadzorni odbor na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama izdavaoca na tržištu hartija od vrednosti u skladu sa finansijskim mogućnostima društva.
Društvo može sticati sopstvene akcije najkasnije u roku od dve godine od dana donošenja ove Odluke.

POLUGODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU

POLUGODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA PERIOD 01.01.2020. - 30.06.2020. GODINE...

Zapisnik sa XVII redovne sednice skupštine akcionara

Sa XVII redovne sednice skupštine akcionara "Kopaonik" AD Beogtad koja je održana dana 27.07.2020. godine u prostorijama Društva...

Godišnji izveštaj za skupštinu akcionara

Odluka o sazivanju XVII redovne godišnje skupštine akcionara "KOPAONIK" A.D. Beograd...

Poziv za skupštinu

Sazivanje XVII redovne godišnje skupštine akcionara "KOPAONIK" A.D. Beograd...

Izdvajamo iz ponude

"Na stovarištu u Nišu važi specijalna akcijska cena za pojedine artkle iz sledećih poslovnica:
- vodovodni i kanalizacioni materijal - 12%.
- drvenarija - 25%, napisati
Za dodatne informacije se obratite menažeru prodaje Miroljubu Stojanoviću na broj telefona 064/8975083 ili na mejl kopaonik.nis@gmail.com
Fasadni stiropor debljine 10 cm proizvođača Austroterm i Fragmat S po ceni od 360 din/m2
Za dodatne informacije se obratite menažeru prodaje Mikić Nikoli na broj telefona 064/8975082 ili na mejl kopaonik.nis@gmail.com"
Akcija važi do isteka zaliha."

Želiš uspeh?   Prijavi se!