Podaci o firmi


Podaci o firmi


• Skraćeno poslovno ime: “Kopaonik” AD Beograd
• Puno poslovno ime: KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD)
• Sedište: Beograd, opština Stari grad, ul. Zmaj Jovina 3
• Pravna forma: AD – akcionarsko društvo
• Poreski identifikacioni broj: 100001966
• Matični broj: 07033745
• Vlasništvo: kompletan pregled vlasništva možete pogledati na stranici Centralnog registra za hartije od vrednosti: ovde

Naši partneri

Želiš uspeh?   Prijavi se!