Sertifikati

Sertifikati

U cilju unapređenja poslovanja i kvaliteta svojih usluga, i usklađivanja poslovanja sa međunarodno priznatim normama, kompanija “Kopaonik” a.d. Beograd je u decembru 2016. godine sertifikovana u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005., a septembru 2019. godine izvršili tranziciju na sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 2015, sistem menadžmenta zaštite životne sredine i ISO 14001 2015 i sertifikaciju sistema mendžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu OHSAS 18001 2008.
Kompanija je time potvrdila spremnost da usluge pruža dosledno, uz posvećenost kvalitetu i zadovoljenju korisnika i brigu o zaposlenima.

Kopaonik a.d. Beograd je u 2017. godini bio nosilac Sertifikata "Excellent SME Serbia", koji na bazi bonitetnog izveštaja priznate bonitetne kuće COFACE dodeljuje Privredna komora Srbije. Za poslovne partnere, ovaj Sertifikat je još jedna potvrda dobrog boniteta preduzeća, veće bezbednosti poslovanja i višeg kredibiliteta.

U 2017. godini firma je bila nosilac sertifikata koji potvrđuje da je jedna od deset firmi sa najboljim bonitetom u Srbiji. Sertifikat dodeljuje firma Companywall Business iz Lonodna, na osnovu detaljne analize poslovanja. Ovo je još jedan znak i garancija dobrog i postojanog poslovanja, koji Kopaoniku daje kredibilitet na tržištu i opravdava poverenje poslovnih saradnika i klijenata.

Želiš uspeh?   Prijavi se!